Polityka prywatności - Domatiq | Smart home, inteligentny dom
PL
  • PL

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY DOMATIQ Sp. z o.o., Al. Kraśnicka 31 lok. 504, 20-718 Lublin

 

Celem niniejszego komunikatu jest zaprezentowanie pełni praw jakie posiadasz w związku z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz obowiązków jakie musimy spełnić wobec Państwa na gruncie między innymi art. 13 RODO (tzw. Obowiązek informacyjny).

 

1. Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest Domatiq Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie przy Al. Kraśnickiej 31 lok. 504, 20-718 Lublin. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na pozyskiwanie, przetwarzanie lub wykorzystywanie Państwa danych przez firmę Domatiq Sp. z o.o. w całości lub w części, zgodnie z rozporządzeniem RODO, należy przesłać treść sprzeciwu adres e-mail:    biuro@domatiq.pl, lub listem poleconym na adres siedziby Spółki. W przypadku otrzymania sprzeciwu, po uwzględnieniu ustawowych obligacji, związanych z przechowywaniem danych osobowych, dane wskazane w proteście zostaną niezwłocznie usunięte. Państwa dane zostaną również usunięte, jeśli cel, dla którego zostały pozyskane stanie się nieaktualny lub jeśli ich gromadzenie zostanie zabronione stosownymi przepisami prawa. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania Twoich danych osobowych przez jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w każdej chwili możesz się z nami skontaktować pod adresem: biuro@domatiq.pl.

 

2. Postanowienia ogólne

 

Zasady niniejszej polityki prywatności zostały opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i mają one zastosowanie do wszystkich zasobów internetowych zarządzanych przez spółkę, w szczególności do witryn internetowych, aplikacji instalowanych na urządzeniach mobilnych, a także danych pozyskanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach prowadzonych działań promocyjnych i marketingowych. Korzystanie z zasobów internetowych Spółki jest rozumiane jako zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności.

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych przez Domatiq Sp. z o.o.

 

a)     Realizacja sprzedaży produktów i usług Spółki

b)    Realizacja działań marketingowych za pomocą dostępnych kanałów komunikacji

c)     Obsługa serwisowa i reklamacyjna

d)    Dopasowanie ofert

e)    Prowadzenie badań i analiz

f)      Zapewnienie bezpieczeństwa

g)     Zapisywanie danych w plikach cookies

h)    Realizacja celów, dla których utworzono poszczególne zasoby internetowe Spółki

i)      Korzystanie przez Państwa z aplikacji do zarządzania nieruchomościami za pomocą systemu Domatiq. Aplikacja mobilna może uzyskać dostęp do m.in. danych technicznych lub koordynatów geograficznych, skanowania kodów QR oraz funkcji wysyłania powiadomień.

 

 

4. Uprawnienia wobec Spółki Domatiq Sp. z o.o. w zakresie przetwarzanych danych?

 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

5. Udostępnianie danych osobowych

 

Udostępniamy Państwa dane firmom kurierskim dostarczającym zamówienie oraz firmom, które realizują płatność. Ponadto możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącymi z oszustami i nadużyciami. Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej i EOG ani do żadnych organizacji międzynarodowych.

 

6. Okres przechowywania danych osobowych

a)         przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

          dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, w tym obsługi reklamacji;

          wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

          zapobiegania nadużyciom i oszustwom;

          statystycznych i archiwizacyjnych;

          maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

b)        przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

c)         Jeśli zapisali się Państwo na darmowy newsletter będziemy tak długo przetwarzać Państwa dane, aż otrzymamy informację o rezygnacji otrzymywania korespondencji.

 

 

7. Środki techniczne

 

W związku z tym, że system informatyczny Domatiq Sp. z o.o. ma dostęp do sieci publicznej, Administrator wdrożył konieczne środki techniczne, aby utrzymać zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania. 

Oświadczamy, iż Twoje dane są należycie chronione przez naszą Spółkę. Wszyscy nasi pracownicy przestrzegają zasad ochrony danych osobowych. Stosujemy wewnętrznie obowiązującą Politykę Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych w Domatiq Sp. z o.o.


8. Aplikacja Domatiq

Aplikacja Domatiq wykorzystuje Twoje dane niezbędne do poprawnego funkcjonowania aplikacji, a także w celach diagnostycznych,  związanych z obsługą klienta. Dane te obejmują:

a. Adres email - powiązanie konta użytkownika z adresem email, resetowanie haseł, informacje o nieoczekiwanej pracy aplikacji.

b. Unikalny identyfikator użytkownika - w celach diagnostycznych do powiązania urządzenia z kontem użytkownika, a także w celu wysyłania powiadomień push.

c. Dane diagnostyczne - w celu monitorowania poprawności funkcjonowania aplikacji. 

d. Dane dotyczące geolokalizacji urządzeń mobilnych - w celu udostępnienia funkcji definiowania stref geograficznych i możliwości tworzenia automatyzacji Twojego inteligentnego domu w oparciu o lokalizację poszczególnych użytkowników systemu.

 

9. Zmiany polityki prywatności

Domatiq Sp. z o.o. zastrzega prawo do zmiany powyższej polityki prywatności w dowolnym momencie. Wszelkie aktualizacje polityki prywatności będą niezwłocznie udostępniane pod adresem: https://domatiq.pl/pl/strona/polityka_prywatnosci/6