Projekty EU - Domatiq | Smart home, inteligentny dom
PL
  • PL

Projekty EU


DOMATIQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 realizuje projekt pt.

„Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji Domatiq sp. z o.o. na nowe rynki zagraniczne”

 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚP, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer projektu: POPW.01.02.00-06-0089/22 

Cel projektu:  wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) związanego z wprowadzeniem produktów Domatiq na nowy rynek zagraniczny, co wpłynie na zwiększenie aktywności gospodarczej firmy i wzmocnienie pozycji Domatiq na wybranym rynku międzynarodowym.

Planowane efekty:  wzrost sprzedaży produktów Domatiq Sp. z o.o., świadomość marki Domatiq na zidentyfikowanych, najbardziej atrakcyjnych dla firmy rynkach.

Wartość projektu: 678 982,10 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 527 300,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 448 205,00 PLN